Tullen tipsar: Tomtens gåva är inte alltid gratis

4.12.2018 8.00
Pressmeddelande

Julen är på många sätt en överraskningarnas tid. Glädjen över en gåva som anlänt från ett område utanför EU kan dock övergå i förundran när du får en ankomstavi om förtullning från Posten. Gåvan är vanligtvis en överraskning och mottagaren känner inte till dess innehåll eller värde. Utan dessa uppgifter kan dock mottagaren av gåvan inte göra förtullningen och då kan inte heller gåvoförsändelsen överlåtas till denne.

Det kan komma som en överraskning för mottagaren av gåvoförsändelsen att endast sådana per post levererade gåvor som är värda högst 45 euro kan vara tull- och skattefria och behöver inte förtullas. Det är mottagaren av gåvoförsändelsen som ansvarar för att utreda gåvans innehåll och värde för att bevisa dess skattefrihet.

- Det kan kännas otrevligt för mottagaren av gåvan att fråga avsändaren vad gåvoförsändelsen innehåller och vad dess värde är. Vid Tullrådgivningen förstår vi detta, men utan dessa uppgifter kan en per post levererad gåvoförsändelse inte överlåtas till mottagaren, utan Posten blir tvungen att returnera gåvan till avsändaren, säger Nadja Painokallio från Tullrådgivningen.

Hur vet jag om min gåva är tull- och skattefri?

Om samtliga fem följande förutsättningar uppfylls så är gåvan avgiftsfri för mottagaren:

  1. Avsändaren av gåvan är en privatperson i ett land utanför EU och denne har skickat gåvan direkt till mottagaren av gåvan, och inte till exempel beställt gåvan från en nätbutik som levererar den till mottagaren.
  2. Gåvan är avsedd för mottagarens eller dennes familjs bruk, inte för försäljning.
  3. Gåvoförsändelsen är sporadisk.
  4. Gåvans värde har vid inköpet varit högst 45 euro.
  5. Gåvan innehåller inte tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker, parfymer, kaffe eller te.

Om du trots allt har fått en ankomstavi från Posten för en sådan här avgiftsfri gåva så frigör Tullen gåvan när du skickar en utredning över den till e-postadressen [email protected] 

Om din gåva inte uppfyller alla förutsättningarna ovan så är den inte tull- och skattefri, och du måste förtulla gåvan på samma sätt som om du köpt en vara till dig själv. Undantag från detta utgör till exempel försändelser som innehåller snus. Sådana försändelser får överhuvudtaget inte tas emot. Mera information om dylika undantag finns på Tullens webbplats.

Alla varor även gåvor har en varukod

Alla varor i världen har sin egen varukod. Det kan vara svårt att hitta varans rätta varukod för förtullningen, men omöjligt är det inte. Om du hittar varan som du ska förtulla på listan i Tullens webbförtullningstjänst så behöver du inte separat ta reda på varukoden. Om varan inte finns med på listan, kan du söka dess varukod på Tullens webbplats eller i varukodstjänsten Fintaric. Om förtullningen inte lyckas med hjälp av dessa, kan du kontakta Tullrådgivningen som också är en avgiftsfri tjänst.

- Be om hjälp med varukoden innan du går vilse i nummerdjungeln. Sedan kan du lätt förtulla din gåvoförsändelse och få julklappen under granen före jul, tipsar Painokallio.

Pressmeddelande