Tullen tipsar – cykel eller cykeldelar som beställts på nätet kan bli dyra

16.3.2018 8.00
Pressmeddelande

Cyklar som skickats från Kina, Sri Lanka, några andra asiatiska länder och Tunisien samt cykeldelar som skickats från Kina kan bli dyra för nätköparen. Utöver eventuell allmän tull och mervärdesskatt kan du bli tvungen att betala antidumpningstull för en cykel eller cykeldelar som du beställt från utlandet. Efter tullar och skatter kan anskaffningspriset för cykeln till och med ha fördubblats.

Tillverkningslandet betyder mer än beställningslandet. Beställningslandet saknar betydelse, eftersom antidumpningstull ska betalas om produkterna skickas oförtullade till EU:s område. Vanligtvis är det köparen som ansvarar för förtullningen av varan och betalningen av importskatterna. Om du inte vet varifrån varan skickas till dig eller vilket som är cykelns ursprungsland, ska du ta reda på detta av säljaren.

Antidumpningstullen för cyklar kan vara 0–48,5 % av varans tullvärde. Tullvärdet beräknas då genom att lägga transportkostnaderna till inköpspriset. På basis av det totala beloppet av inköpspriset, tullar och andra avgifter beräknas ännu mervärdesskatten (24 %), som läggs till totalsumman.

Om du t.ex. beställer en cykel tillverkad av Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd från Kina kan cykeln kosta 200 euro och postavgiften vara 30 euro. Utifrån cykelns varukod fastställs en allmän tull på 14 %, som du skulle bli tvungen att betala eftersom värdet på varorna i försändelsen överskrider 150 euro. Tullen som beräknas på basis av inköpspriset och postavgiften skulle därmed vara 32,20 euro. Om du inte för cykeln har en undertecknad fakturadeklaration av säljaren så skulle du också få betala en tillverkarspecifik antidumpningstull på 48,5 % för inköpspriset och postavgiften, vilket i detta fall skulle uppgå till 111,55 euro. Därtill skulle du ännu få betala en mervärdesskatt på 24 procent. I vårt exempelfall skulle momsbeloppet uppgå till 89,70 euro. Detta innebär att du för cykeln värd 200 euro måste med postavgifter och importskatter betala totalt 463,45 euro.

Det lönar sig alltså att ta reda på om det vore lönsamt att cykla in våren med en i hemlandet köpt cykel!

Läs mer på Tulli.fi om nätbeställning och importskatter.
Läs mer på Tulli.fi om antidumpnings- och utjämningstullar.

Pressmeddelande