Tullen stoppade transporter som äventyrade trafiksäkerheten i ett bevakningstillslag mot tung trafik

19.9.2014 11.00
Pressmeddelande

Helsingfors tull genomförde den 12 september 2014 i samarbete med den rörliga bromsdynamometerenheten och besiktningsmännen vid K1 ett bevakningstillslag mot fordon i tung trafik i Västra hamnen i Helsingfors.

Under dagens lopp kontrollerades sammanlagt 21 fordonskombinationer som var registrerade i olika EU-länder. Vid tillslaget stoppades tre fordonskombinationer där lasten varken var stödd eller fastspänd, tre fordonskombinationer som hade allvarliga fel med bromsarna eller släpvagnens kopplingsanordning samt två paketbilar som var kraftigt överlastade. I den ena paketbilen uppgick överlasten till ca 4 000 kilo.

Vid tillslaget upptäckte man också ett alkoholparti på 1 500 liter som beställts via nätet. Tullens punktskatteenhet ansvarar för följdåtgärderna gällande partiet.

Bevakningstillslagets resultat:

15 reparationsorder
7 avbrytande av körning för omedelbar reparation av fel
1 körförbud


Mera information: Tullöverinspektör Ari Peltonen, tfn 040 332 1114

Pressmeddelande