Tullen stoppade förfalskade smarttelefoner till ett värde av över 1,3 miljoner euro

17.2.2015 9.30
Pressmeddelande

I slutet av 2014 stoppade Tullen ett stort antal suspekta smarttelefoner på Helsingfors-Vanda flygplats.

Tullen underrättade rättsinnehavarna om de suspekta smarttelefonerna och rättsinnehavarnas undersökningar avslöjade att telefonerna var produktförfalskningar. Ett parti på 2 500 smarttelefoner som anlände från Hongkong till Finland som flygfrakt var avsett för EU-marknaden. Partiet innehöll telefoner till ett värde av över 1,3 miljoner euro. Partiet produktförfalskningar har förstörts vid en behandlingsanläggning under Tullens kontroll.

Det har traditionellt funnits mycket dylika produktförfalskningar ute i världen. I dag är både förfalskningar och säljförpackningar till dessa så skickligt gjorda att en konsument vid tidpunkten för köpet har svårt att upptäcka skillnader mellan en produktförfalskning och en äkta produkt. Riskerna är dock stora eftersom förfalskad elektronik i värsta fall kan äventyra konsumentens säkerhet. Runt omkring i världen har det t.ex. inträffat flera fall där batterier i mobil- eller smarttelefoner har fattat eld eller exploderat vid laddning eller användning.   

Tullen vill därför uppmuntra konsumenterna att vara uppmärksamma i synnerhet när de handlar på nätet. Handeln med produktförfalskningar orsakar betydande skada för staternas skatteinkomster och arbetsplatser. Brottslig verksamhet, såsom organiserad brottslighet, finansieras med de medel som erhålls från försäljningen av produktförfalskningar. Den som köper en produktförfalskning får inte någon normal garanti för den köpta produkten och kan därmed inte heller försäkra sig om kvaliteten på produkten eller hur den fungerar.

Mera information: tullöverinspektör Riikka Pakkanen, tfn 040 332 6213

Pressmeddelande