Tullen stängde webbplatsen Sipulikanava i samarbete med polisen

7.6.2018 7.00
Pressmeddelande

Tullen stängde den 1 november 2017 i samarbete med Centralkriminalpolisen webbplatsen Sipulikanava som hade verkat i Tor-nätverket. Sipulikanava var en finländsk webbplats via vilken man åren 2014–2017 sålde, köpte och förmedlade mycket stora mängder droger runt omkring i Finland. Två finländska personer misstänks ha gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott samt till medhjälp till grovt narkotikabrott. Brottsmisstankarna som nu utreds hänför sig till 37 tidigare grova narkotikabrott som enligt förundersökningen begåtts åren 2016–2017 genom att sälja och köpa narkotika via Sipulikanavas marknadsplats /tori/.

Tullen blev intresserad av verksamheten på Sipulikanava år 2017 då det kom fram att en tidigare undersökt person med signaturen Ekstaasikauppa via Sipulikanava skaffat sig en del av den narkotika som han sålt vidare, efter det att Tullen hade gripit personerna som låg bakom signaturen Douppikauppa i april 2016. Personen med signaturen Ekstaasikauppa hade tagit kontakt med en droghandlare på basis av en säljannons för droger på Sipulikanava och stämt med hjälp av en meddelandeapp träff med handlaren för leverans av drogerna.

Tullen tillsammans med Centralkriminalpolisen och beredskapsenheten vid polisinrättningen i Helsingfors gjorde den 31 oktober och 1 november 2017 i Vanda en husrannsakan hos de personer som misstänktes driva webbplatsen Sipulikanava. I samband med husrannsakan kopierades mycket tekniskt bevismaterial som hade anknytning till Sipulikanava samt beslagtogs små mängder narkotika.

Också på den huvudmisstänktas arbetsplats beslagtogs hans egen nätverksserver som misstänks vara Sipulikanavas säkerhetskopieringsserver. Den huvudmisstänktes arbetsgivare misstänktes inte för något brott, och denna var inte medveten om den misstänktes verksamhet med Sipulikanava.

Sipulikanavas verksamhet åren 2014–2017

Sipulikanava grundades den 13 mars 2014 och blev under åren en av de största finländska webbplatserna för droghandel i Tor-nätverket. Webbplatsen var till sin struktur ett diskussionsforum och innehöll också mycket lagligt material. Administratören av webbplatsen hade dock redan i början skapat en marknadsplats kallad /tori/ på webbplatsen där man bedrev öppen och livlig droghandel. Webbplatsen fungerade så att droghandlare lade ut säljannonser på webbplatsen med bilder och uppgifter om den drog de ville sälja, t.ex. mängd och pris, samt gav koden till sin meddelandeapp. Också köpare kunde lägga ut köpannonser där de uppgav drogen de ville köpa och koden till sin meddelandeapp. Meddelandeappar användes för att avtala om drogmängden och leveransen. Under 2016 bearbetade webbplatsens administratör marknadsplatsen /tori/ så att drogannonserna blev indelade enligt stad och region. Detta underlättade avsevärt kontakterna mellan säljare och köpare.

I samband med förundersökningen har Tullen från informationssystemet för polisärenden plockat fram alla narkotikabrott med anknytning till Sipulikanava från åren 2016 och 2017. Tullen och polisen har under dessa år genomfört flera brottsutredningar med anknytning till Sipulikanava där mycket narkotika misstänks ha förmedlats runt omkring i Finland. Sammanlagt undersöktes mer än 200 sådana brottsfall och i 37 fall rubricerades gärningen som grovt brott. I samband med brottsmisstanken gällande driften av Sipulikanava misstänks bland annat nästan sex kilo amfetamin, cirka 12 000 ecstasytabletter, mer än 10 kilo marijuana, mer än 400 gram kokain, mer än 500 gram MDMA-kristall, mer än 200 gram metamfetamin och mer än 20 000 Rivatril-tabletter ha förmedlats.

Misstanke om brott gällande driften av Sipulikanava

Administratören av Sipulikanava, ett cirka 45-år gammalt IT-proffs, misstänks för grovt narkotikabrott, närmare sagt för förmedling av narkotika på marknadsplatsen /tori/ på webbplatsen Sipulikanava åren 2014–2017. Brottsmisstanken grundar sig på administratörens medvetna och uppsåtliga verksamhet vid uppbyggande, utveckling och moderering av marknadsplatsen på webbplatsen. Denna verksamhet har möjliggjort en omfattande droghandel via webbplatsen. Webbplatsen grundades avsiktligen i Tor-nätverket för att det skulle vara svårare att identifiera användarna eller administratören. På Sipulikanava har också reklam gjorts för narkotikahandel som sker på en annan finländsk webbplats i Tor-nätverket kallad Silkkitie samt handletts kunder i att köpa narkotika. En annan person är misstänkt för medhjälp i denna verksamhet. Därtill misstänks administratören ha skaffat sig droger för eget bruk via Sipulikanavas marknadsplats. I början av förundersökningen misstänktes också två andra personer för medhjälp till grovt narkotikabrott, men senare kom det fram att personerna inte medverkat i administrationen av Sipulikanava.

Detta fall är det första fallet i Finlands brottshistoria där administratören av en webbplats i Tor-nätverket misstänks för förmedling av narkotika via webbplatsen. Fallet är en del av den alltjämt växande, samhälleligt problematiska näthandeln med narkotika. Förundersökningen är nu klar så när som på avslutande utsaga, och fallet går till åtalsprövning vid åklagarämbetet i östra Nyland i sommar.

Pressmeddelande