Tullen påminner på världshälsodagen – ta i god tid reda på vad som gäller för import och beställning av läkemedel

7.4.2018 7.00
Pressmeddelande

För att undvika otrevliga överraskningar lönar det sig att i god tid ta reda på vilka restriktioner som gäller för import och beställning av läkemedel.

 

På väg på resa?

De flesta länder har egna restriktioner när det gäller införsel av läkemedel. Varje resande ansvarar själv för att ta reda på vilka importrestriktioner som gäller och vilka dokument som krävs. Du kan göra detta t.ex. genom att kontakta myndigheterna eller ambassaden i destinationslandet. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner. Kom ihåg att du endast får föra med dig dina egna läkemedel, inte någon annans. Med läkemedlen ska du alltid bära något som bevisar vilka specifika läkemedel det rör sig om. Det lönar sig att ha med sig läkemedlets originalförpackning eller bipacksedel på resan. Mera information om att ta läkemedel med på resan hittar du i kanta.fi-tjänsten under Anvisningar à Utomlands.

 

På väg hem från resa?

När du återvänder till Finland kan du föra med dig läkemedel för ditt eget bruk, men du ska beakta införselrestriktionerna och -reglerna. Restriktionerna varierar beroende på importland och på preparatets klassificering. Exempelvis läkemedel som klassificeras som narkotika omfattas av strängare restriktioner. Du får inte heller när du anländer till Finland föra med dig läkemedel som ordinerats till någon annan.

 

När du återvänder till Finland från ett EES-land får du föra med dig läkemedelspreparat i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning. Ett undantag till detta utgör läkemedelspreparat som klassas som narkotika.

 

När du återvänder till Finland från ett land utanför EES får du för personligt bruk föra in en mängd läkemedelspreparat som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Icke-registrerade homeopatiska eller antroposofiska preparat får inte införas från länder utanför EES.

 

Mera information hittar du på webbplatsen tulli.fi under Privatpersoner à Resande à Restriktioner à Läkemedel.

 

Funderar du på att beställa på nätet?

Det är viktigt att veta att det är förbjudet att beställa eller ta emot läkemedelspreparat från stater utanför EES. Läkemedelspreparat får endast beställas från stater inom EES.

 

En privatperson kan från ett annat EES-land under vissa förutsättningar ta emot recept- och egenvårdsläkemedel för personligt bruk i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Det lönar sig att kontrollera förutsättningarna på webbplatsen tulli.fi under Privatpersoner à Nätbeställning à Innan du handlar à Begränsade varor.

 

Om du vill beställa läkemedel över nätet eller från ett webbapotek, ska du försäkra dig om att apoteket är legitimerat för distansförsäljning av läkemedel. Webbtjänster inom Europeiska unionen kan kännas igen på en gemensam logotyp. Mera information hittar du på webbplatsen fimea.fi under Apotek à Apotekets webbtjänst à Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster.

 

Det är inte tillåtet att per post anskaffa eller ta emot veterinärmedicinska läkemedelspreparat eller läkemedelspreparat som innehåller narkotika från ett område utanför Finland.

 

Icke-medicinska produkter som beställs på nätet kan klassas som läkemedel i Finland

Tullen omhändertar eller beslagtar stora mängder läkemedel från försändelser som beställts i nätbutiker. Kom ihåg att icke-medicinska produkter som beställs på nätet kan klassas som läkemedel i Finland. Om det i reklamen för ett läkemedel hänvisas till medicinsk användning, som t.ex. ”preparatet lindrar artros” eller ”förebygger osteoporos”, kan detta vara ett tecken på att det är fråga om ett läkemedelspreparat. Då lönar det sig att hos Fimea kontrollera uppgifterna om det aktiva ämnet i preparatet.

 

Mera information om näthandeln med läkemedel hittar du på webbplatsen fimea.fi under För allmänhet à Internethandel med läkemedel samt på webbplatsen evira.fi under Livsmedel à Aktuellt à 2018.

 

Förfalskade läkemedel som beställts från nätbutiker kan vara livsfarliga

Om du beställer läkemedel på nätet är det bra att komma ihåg att en stor del av nätbutikerna som säljer läkemedel är olagliga. När du beställer produkter från en dylik handelsplats är risken stor att du i stället för ett riktigt läkemedel får en läkemedelsförfalskning. Förfalskade läkemedel kan innehålla en liten mängd aktivt ämne, inget aktivt ämne alls eller till och med livsfarliga ämnen.

 

Förfalskade läkemedel är alltid farliga. Det går inte alltid att med blotta ögat försäkra sig om äktheten hos läkemedlet och därför är det viktigt att läkemedel endast beställs från riktiga och lagliga webbapotek.

 

Pressmeddelande