Tullen och polisen informerar: Tullen och polisen avslöjade en organisation som smugglade in och förmedlade amfetamin i norra Finland

16.1.2015 10.00
Pressmeddelande

Tullens brottsbekämpning och Lapplands polisinrättning har tillsammans undersökt ett fall av smuggling och förmedling av narkotika i norra Finland.  Under förundersökningen beslagtogs sammanlagt cirka 1,3 kilogram amfetamin som hade smugglats in till Finland från Sverige över den västra landsgränsen. Misstänkta greps bland annat i Torneå i oktober då man hos dem beslagtog mer än 300 gram amfetamin som hade smugglats in från Sverige. Brottshelheten har undersökts som grovt narkotikabrott och flera misstänkta har varit anhållna eller häktade.

Gatuvärdet på de beslagtagna amfetaminpartierna skulle ha varit över 50 000 euro i norra Finland, och partierna skulle ha räckt till cirka 10 000 doser. Förundersökningen är delvis klar och går till åtalsprövning vid Lapplands åklagarämbete.

 

Mera information:

Undersökningsledare Alvi Heikka, tfn 040 332 8047, Tullens brottsbekämpning
Undersökningsledare Olli Murtola, tfn 040 700 1885, Lapplands polisinrättning  

              

Bild 1
Insmugglat amfetaminparti på 300 gram som beslagtogs i Torneå i oktober

Bild 2
Amfetaminparti på cirka 500 gram som beslagtogs i oktober gömt i terrängen

Bild 3
Amfetaminparti på 200 gram som beslagtogs i oktober gömt i terrängen

 

Pressmeddelande