Tullen och polisen avslöjade omfattande olaglig import och förmedling av dopningsmedel, berusande läkemedel och snus i norra Finland

27.11.2017 8.00
Pressmeddelande

Tullen och polisen i Uleåborg informerar 27.11.2017

Tullen och polisen i Uleåborg har avslöjat långvarig och omfattande import och distribution av dopningsmedel, snus och läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika. Dopningsmedel, snus och läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika har sålts via nätverket TOR på handelsplatsen Silkkitie och levererats till köpare som postförsändelser huvudsakligen från Uleåborg och Torneå till olika håll i Finland.

I samband med förundersökningen beslagtog Tullen och polisen i Uleåborg betydande mängder olika dopningsmedel och läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika i två misstänkta personers bostäder och posttrafik. Av den ena misstänkta beslagtogs dessutom 14 000 euro i kontanter och virtuell bitcoin-valuta till ett värde av över 40 000 euro.

Dopningsmedel för en tid som motsvarar ca 3 000 månaders missbruk

Tullen och polisen i Uleåborg utredde vid förundersökningen olaglig handel med dopningsmedel, snus och berusande läkemedel som hade pågått inom nätverket TOR under cirka ett år. Under förundersökningen framgick det att de misstänkta personerna hade via TOR-nätverket sålt över 16 000 milliliter flytande dopningsmedel i ampuller, över 50 000 dopningsmedelstabletter och över 7 700 tabletter av läkemedel som klassificeras som narkotika. Därtill visade förundersökningen att de misstänkta personerna förutom dopningsmedel och berusande läkemedel olagligt sålt över 70 kilogram snus som smugglats från Sverige.

På basis av förundersökningen blev det klart att de misstänkta personerna av genomförd försäljning av dopningsmedel, snus och berusande läkemedel som vinning av brott erhållit över 200 000 euro. De beslagtagna och under förundersökningen utredda dopningsmedlen skulle ha räckt till för en tid som motsvarar ca 3 000 månaders missbruk.

Tullen och polisen i Uleåborg har undersökt fallet som grovt dopningsbrott, grovt narkotikabrott, grovt skattebedrägeri och smuggling. Under förundersökningen har två personer varit häktade. Fallet går inom kort vidare till åtalsprövning vid Lapplands åklagarämbete.

Pressmeddelande