Tullen misstänker flera personer för grova narkotikabrott

1.6.2018 7.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt en brottshelhet som omfattar smuggling av kokain samt tillverkning av amfetamin och smuggling av ingredienser som behövs vid tillverkning av amfetamin.

Tullen beslagtog i februari 2018 i huvudstadsregionen 5 000 milliliter amfetaminbas och över 500 gram kokain från en litauisk fordonskombination som användes för smugglingen. I samband med gripandena beslagtogs också ingredienser som behövs vid tillverkning av amfetamin. Det sammanlagda värdet på narkotikan som Tullen beslagtog uppgick till cirka 822 000 euro.

Det beslagtagna kokainet hade en halt på 91 procent, vilket är betydligt högre än halten i de doser som säljs i gatuhandeln. Halten på den beslagtagna amfetaminbasen låg på 79 procent. Enligt utlåtande av centralkriminalpolisens brottstekniska laboratorium hade man av den beslagtagna amfetaminbasen kunnat tillverka över 19 kilo gatuhandelshaltigt amfetaminsulfat, vilket enligt bedömning hade gett 95 000 bruksdoser.

Vid en husrannsakan som utfördes under Tullens förundersökning beslagtogs därtill en liten mängd andra droger och patroner.

Tullen utredde under förundersökningen tidigare fall av smuggling

Under Tullens förundersökning kom också tidigare fall av smuggling fram. I oktober och november 2017 hade man vid två olika tillfällen smugglat in 500 gram kokain och 2 000 milliliter amfetaminbas. Av amfetaminbasen hade man tillverkat sammanlagt ca 7,5 kilo gatuhandelshaltigt amfetamin. Det sammanlagda värdet på narkotikan som hade kommit ut i gatuhandeln uppgick till cirka 420 000 euro.

Det amfetamin som Tullen beslagtog och det som hade kommit ut på marknaden hade sammanlagt gett 132 500 bruksdoser, och kokainet hade också gett ett stort antal bruksdoser.

Under Tullens förundersökning har fyra män födda på 1970- och 1980-talet suttit häktade. Männen är litauiska och finska medborgare. Tre av de misstänkta är fortfarande häktade.

Under förundersökningen har Tullen samarbetat med Centralkriminalpolisen, Polisinrättningen i Sydöstra Finland samt tulladministrationerna i Estland och Litauen. Förundersökningen av fallet är slutförd och ärendet har gått till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Helsingfors.

Pressmeddelande