Tullen intensivövervakar näthandeln med alkohol

17.12.2014 9.00
Pressmeddelande

Tullen intensivövervakar alkoholförsändelser som beställts via internet. Enligt Tullens observationer förblir skatterna i dessa fall ofta obetalda i Finland. Under intensivövervakningen ligger Tullens fokus på skattskyldighet, eftersom antingen försäljaren eller beställaren kan vara skattskyldig. För köparen kan det vara svårt att på basis av försäljarens internetsidor utreda vem som är skattskyldig.

Mängden inkomna alkoholförsändelser från andra EU-länder har ökat markant de senast åren. Försändelserna är ofta enstaka lådor, som innehåller punktskattepliktiga produkter. Största delen av försändelserna kommer bl.a. från Tyskland, Estland, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien och det typiska innehållet är värdefulla viner, öl, whisky eller champagne.

Det är svårt att uppskatta exakt hur många alkoholförsändelser som beställts från andra EU-länder, men vid Åbo tull uppskattar man att det dagligen inkommer tiotals försändelser till deras område. Enligt Flygtullen har ca 500 st. försändelser lett till tilläggsutredningar gällande betalning av skatter år 2014.

Näthandelsprodukter är också punktskattepliktiga

Tullen granskar inkomna försändelser. De öppnade försändelserna förses med instruktioner för hur skatterna ska betalas, om försändelserna innehåller punktskattepliktiga produkter. Tullens punktbeskattning följer upp att skatterna betalas. Produkterna har en efterbeskattningstid på tre år.

‒ Om beställaren beställer alkoholprodukter på nätet och själv ordnar transporten av produkterna till Finland, blir beställaren tvungen att betala skatt på produkterna. Innan man beställer produkterna ska man lämna in en förhandsanmälan till Tullen och ställa en säkerhet för betalning av skatterna, säger tullöverinspektör Seppo Raitolahti vid Tullens punktbeskattning.

Nya åtgärder för övervakning av nätbeställningar

Bland dem som beställer via nätet lever ett envist rykte kvar om att myndigheterna inte kan övervaka att skatter betalats på alkoholprodukter som beställts via nätet. Detta stämmer dock inte, eftersom myndigheterna har flera nationella och internationella sätt på vilka de kan säkerställa uppbärandet av skatt på produkter beställda via internet.

Det vanligaste sättet på vilket man kan beställa alkoholprodukter via nätet är via en nätbutik. Privatpersonen beställer där produkter som redan beskattats i en annan medlemsstat och försäljaren arrangerar transporten. På så vis är distansförsäljaren punktskattepliktig och beställaren en privatperson som inte kan beskattas istället för distansförsäljaren. För att säkerställa att distansförsäljaren betalar skatterna kan Tullen dock omhänderta de beställda produkterna.

‒ Beställaren är ganska maktlös, t.ex. i en situation där produkterna har omhändertagits och distansförsäljaren varken har betalat eller ämnar betala skatterna på de beställda produkterna. I värsta fall förlorar beställaren både det betalda beloppet och de beställda produkterna, säger tullöverinspektör Seppo Raitolahti vid Tullens punktbeskattning.

Mera information:

Seppo Raitolahti, tullöverinspektör, Tullens punktbeskattning, tfn 040 332 2067
Mikko Grönberg, bevakningsdirektör, Tullens bevakningsavdelning, tfn 040 332 2679

Vanliga frågor och svar på Tullens webbplats

Pressmeddelande