Tullen har undersökt ett omfattande fall av smuggling av tobak för vattenpipa – över en miljon euro i undandragna skatter och importavgifter

17.11.2017 8.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett omfattande fall av systematisk smuggling av tobak för vattenpipa från Förenade Arabemiraten via Finland till Tyskland och Frankrike. Sammanlagt över 3 000 kilo tobak för vattenpipa smugglades vid sex olika tillfällen, och det sammanlagda beloppet av undandragna skatter och importavgifter för dessa partier uppgår till över en miljon euro.

23.2.2017 beslagtog Tullen en försändelse, som hade anlänt från Förenade Arabemiraten och som innehöll 690 kilo tobak för vattenpipa. Försändelsen hade transiterats, och varupartiet hade uppgetts innehålla pulver för tvätt av händerna. Lettland hade uppgetts som försändelsens destination. Försändelsen som hade hänförts till tullförfarandet var inte avsedd att avsändas från Finland till Lettland, utan man försökte sända den oförtullad till Tyskland, transporterad av ett fraktföretag verksamt i Vanda.

Tullen granskade försändelsen när destinationen ändrades, och då upptäckte man att försändelsen innehöll plastpåsar, som vägde ett kilo var och innehöll tobak för vattenpipa i stället för pulvret för tvätt av händerna som deklarerats för transitering.

Systematisk smuggling

Enligt Tullens förundersökning hade tobak för vattenpipa smugglats på motsvarande sätt vid fem olika tillfällen sedan december 2016. De tidigare varupartierna hade avsänts från Förenade Arabemiraten, alla försändelser hade uppgetts innehålla pulver för tvätt av händerna, och Lettland hade uppgetts som destination. Enligt Tullens förundersökning hade de tidigare försändelserna av tobak för vattenpipa sänts till Frankrike i stället för Lettland.

Alla försändelser hade i Finland hämtats av samma lettiska man. Han hade lastat försändelserna innehållande tobak för vattenpipa i sin paketbil och sedan kört varupartierna till fraktföretag verksamma i Vanda för att transporteras vidare till Frankrike, där mottagarna var privatpersoner. Efter detta hade han farit tillbaka till Lettland med den tomma paketbilen, och där hade han lastat bilen med det billigaste tvättmedelspulvret, som han hade tullklarerat vid lettiska tullen.

Enligt Tullens förundersökning har sammanlagt 3 080 kilo tobak för vattenpipa smugglats vid sex olika tillfällen, och det sammanlagda beloppet av undandragna skatter och importavgifter för dessa partier uppgår till över 1 143 000 euro.

Under Tullens förundersökning kom det fram att det bakom smugglingen av tobak för vattenpipa fanns en rysk man, som hade värvat den lettiska mannen som smugglare av försändelserna innehållande tobak för vattenpipa.

En europeisk arresteringsorder utfärdades för den ryska mannen, och på grund av den greps han i Kroatien, som överlämnade honom till Finland. Tullen har undersökt fallet som grovt skattebedrägeri, och två personer sitter häktade i samband med fallet.

Tullens förundersökning i fallet har blivit klar, och fallet har förts till Vanda tingsrätt för behandling.

Pressmeddelande