Tullen har undersökt ett fall av illegal import och försäljning av s.k. poppers

16.7.2019 6.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett fall där olagliga poppersprodukter har förts in till Finland under flera års tid. Produkterna har sålts i butiker som erbjuder vuxenunderhållning samt i deras nätbutiker. Värdet på de beslagtagna produkterna och produkter som sålts är sammanlagt cirka 600 000 euro.

Poppers är en grupp alkylnitriter som främst används som berusningsmedel och i rekreationssyfte samt till att intensifiera sexuella upplevelser. Flera alkylnitriter som används i poppersprodukter har sedan 2013 klassificerats som läkemedel och import av dem kräver tillstånd. 

Cirka 40 000 sålda poppersprodukter

I början av 2019 beslagtog Tullen ca 2 500 poppersprodukter i södra och västra Finland. Utifrån förundersökningen finns det skäl att misstänka att man, utöver de produkter som beslagtagits, fört in cirka 40 000 poppersprodukter till Finland under 2013–2019. Produkterna har sålts vidare i olika delar av Finland i butiker som erbjuder vuxenunderhållning samt i deras nätbutiker. 

Säkringsåtgärder för återtagande av brottsvinning  

Den ekonomiska vinningen, som de misstänkta har erhållit genom att olagligt importera och sälja vidare poppersprodukter, är cirka 600 000 euro. Tullen har som säkringsåtgärd belagt de misstänktas egendom med kvarstad till ett belopp som nästan motsvarar det som förtjänats genom den brottsliga verksamheten. 

Under Tullens förundersökning har flera personer förhörts som misstänkta för brott. De misstänks för att ha agerat som ansvarspersoner i butikerna med vuxenunderhållning. Tullen har undersökt fallet som läkemedelsbrott och smuggling.  

Tullens förundersökning är nästan avslutad och ärendet går i år till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Helsingfors och i västra Finland.

  

Pressmeddelande