Tullen har tillsammans med Centralkriminalpolisen avslöjat ett fall av omfattande skattebedrägeri med investeringsguld

1.4.2014 9.36
Pressmeddelande

Tullens brottsbekämpning och Centralkriminalpolisen har genom underrättelsesamarbete avslöjat ett grovt skattebedrägeribrott, där ett bolag i Helsingfors misstänks ha fört in investeringsguld från Belgien och smugglat det vidare till Norge.

Från hösten 2011 till våren 2012 köpte företaget i Helsingfors investeringsguld av en belgisk guldgrossist för omkring 10 miljoner euro. Guldet levererades med flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygplats, varifrån det transporterades med passagerarfärja till Sverige i bagageutrymmet på en personbil och kördes vidare till nära norska gränsen, där guldet överlämnades till mottagarna. Mottagarna gömde guldlasterna i sin bil och transporterade guldet över gränsen till Norge utan att deklarera det till norska tullen.

Sammanlagt 255 kg investeringsguld

I samband med 21 transittransporter transporterades sammanlagt 255 kg investeringsguld. Ifall guldet hade deklarerats i laga ordning till norska tullen och skatt hade uppburits för det, hade verksamheten blivit olönsam för gärningsmännen. Momsen på investeringsguld är 25 procent i Norge. Att underlåta att deklarera gav aktörerna en oberättigad skattefördel i Norge och denna fördel delades mellan parterna enligt överenskomna andelar. Norska polisen har också inlett en förundersökning av fallet.

Utgångspunkten är att investeringsguld är momsfritt i Finland, men under vissa förutsättningar kan en utländsk säljare välja om guldet ska vara momsbelagt, och i så fall tillämpas s.k. omvänd skattskyldighet på köparen. Brottsmisstanken i Finland grundar sig på att Skatteförvaltningen anser att bolaget inte hade rätt att dra av guldköpen, dvs. gemenskapsinterna förvärv från Belgien, i sin momsbeskattning bl.a. på grund av verksamhetens bedrägliga natur. Avdragsrätten saknade grund också därför att bolaget uppvisade falska räkningar för Skatteförvaltningen i stället för de riktiga.

Skatteförvaltningen anser att bolaget och personerna som är ansvariga för dess verksamhet orsakat Skatteförvaltningen en sammanlagd skatteförlust på över 2,33 miljoner euro vid momsbeskattningen.

Tullens brottsbekämpning undersöker fallet som grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott, och det går till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Östra Nyland under våren 2014. Under förundersökningen har man hört sammanlagt tre misstänkta, varav två har suttit häktade.

Mera information:

Brottsbekämpningschef Hannu Sinkkonen, Tullens brottsbekämpning, tfn 040 332 4389

Pressmeddelande