Tullen grep personer som smugglat in nästan 2 000 kilo snus

23.4.2018 7.00
Pressmeddelande

Tullen har under våren 2018 undersökt ett omfattande fall av olaglig införsel av snus. Enligt Tullens förundersökning misstänks sammanlagt nästan 2 000 kilo snus ha smugglats från Sverige till Finland under slutet av 2017 och början av 2018. Beloppet av undandragen punktskatt uppgår sammanlagt till cirka 725 000 euro.

I slutet av februari 2018 beslagtog Tullen i norra Finland 334 kilo snus från en i Finland registrerad paketbil som en utländsk person körde in till landet från Sverige. Senare beslagtog Tullen mera snus vid en husrannsakan som gjordes i huvudstadsregionen. Utöver det beslagtagna snuset utredde Tullen under förundersökningen också tio tidigare fall av snussmuggling där sammanlagt 1 360 kilo snus hade införts till Finland och sedan distribuerats vidare.

Tullen har utrett fallet i norra Finland och i huvudstadsregionen. Tre utländska personer i medelåldern har gripits i fallet, och två av dem sitter fortfarande häktade. Två av de misstänkta bor i huvudstadsregionen och en utomlands. Enligt Tullens förundersökning misstänks de gripna personerna ha smugglat stora mängder snus från Sverige till Finland. Avsikten var att sälja snuset vidare i Finland via mellanhänder och sociala medier. Den olagliga snushandeln fördes huvudsakligen med kontanter, vilka funnits tillgängliga i stora mängder.

Tullen har för alla misstänktas del undersökt fallet som grovt skattebedrägeri och smuggling. Förundersökningen är klar och fallet har gått vidare till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Lappland.

 

 

Pressmeddelande