Tullen gjorde rekordstort amfetaminbeslag på 54 kg

5.2.2014 12.00
Pressmeddelande

Tullen beslagtog 54 kg amfetamin i Nordsjö hamn i slutet av januari. Det är det största enskilda amfetaminparti som någonsin tagits i beslag i Finland.

Vid sin tullövervakning av passagerare som anlände från Tyskland fäste tulltjänstemän uppmärksamhet vid ett fordon med två bulgariska kvinnor. Fordonet hänvisades till genomlysning, och i samband med den upptäcktes ett lönnutrymme i konstruktionerna. I lönnutrymmet hittades 54 kg amfetamin.

Ifall amfetaminpartiet hade nått gatuhandeln i Finland, skulle det ha räckt till hundratusentals doser. Gatuvärdet för partiet skulle ha varit mera än en miljon euro.

Förundersökningen pågår fortfarande och fallet går till åklagare i april 2014. Helsingfors tingsrätt häktade kvinnorna i januari på sannolika skäl misstänkta för brott. För att utreda brottet har man inlett internationellt samarbete med de länder som är kopplade till fallet.

För att kunna avslöja brott med dylika stora smuggelpartier måste Tullen ha kännedom om utrikeshandeln och -trafiken samt om olika aktörer i dessa branscher. Narkotikan hittades tack vare Tullens förhandsprofilering och samtal med personerna, samt genom att utnyttja tekniken som finns att tillgå för genomlysning av fordon.

Mera information: brottsbekämpningschef Hannu Sinkkonen, tfn 040 332 4389

Pressmeddelande