Tullen donerade en relief till Wäinö Aaltonens museum

28.2.2020 9.00
Pressmeddelande

Åbo tull fick för årtionden sedan som en privat donation en gipsavgjutning av Wäinö Aaltonens relief ”Onnelliset”. Tullen donerade verket till Wäinö Aaltonens museum för att det ska bevaras på bästa möjliga sätt och för att allmänheten ska kunna se det.

Wäinö Aaltonens relief ”Onnelliset” blev färdigt år 1930. En bronsavgjutning av reliefen finns i Ateneums samlingar. Man vet att det gjordes några gipsavgjutningar av reliefen.

Reliefen har följt med tulls tjänstemän i Åbo i flera olika fastigheter, senast på tullkontoret på Pansiovägen. Reliefen är en del av Finlands konsthistoria och förtjänar att bli sedd. Åbo stads konstmuseum, dvs. Wäinö Aaltonens museum, har tidigare inte haft ett enda exemplar av verket i sina samlingar.

Wäinö Aaltonen (1894–1966) var en av Finlands mest betydande skulptörer på 1900-talet. Många av hans verk står på centrala offentliga platser, såsom Paavo Nurmi- och Aleksis Kivi-statyerna i Helsingfors, presidenterna Ståhlbergs och Svinhufvuds statyer framför riksdagshuset samt figurerna i nischerna i riksdagshusets plenisal. Wäinö Aaltonens skulpturer finns också i Åbo, t.ex. ”Genius ohjaa nuoruutta” på Universitetsbacken. Till Aaltonens mest kända verk hör också Birkala-figurerna på Hämeensilta i Tammerfors.

Tullen spelar en viktig roll när det gäller export av kulturföremål. Tullen vill också för sin del bidra till att betydande finländsk konst bevaras i konstmuseer.

Pressmeddelande