Tullen delar ut WCO:s diplom i samband med Internationella tulldagen

27.1.2014 15.00
Pressmeddelande

År 2014 är temat för den internationella tulldagen kommunikation och informationsutbyte i samarbetsförbättrande syfte. I linje med temat belönade Tullen i år personer, företag och organisationer som utmärkt sig inom dessa områden med WCO Certificates of Merit-diplom.

Timo Laukkanen/ Finlands näringsliv

Sakkunnig Timo Laukkanen från Finlands näringsliv (EK) har i många års tid fungerat som länk mellan Tullen och EK genom sitt arbete som medlem i Tullens delegation, som stöder Tullens strategiska planering. Laukkanen har aktivt deltagit i delegationens planering av riktlinjerna för Tullens utveckling och verksamhet. Laukkanen har aktivt gjort Tullens strategier, uppgifter och riktlinjer för verksamheten bekanta inom EK och gett Tullen konstruktiv respons både gällande tullklarering och beskattning.

Marja-Liisa Peltola/Centralhandelskammaren

Marja-Liisa Peltola, som är chef för internationella relationer på Centralhandelskammaren, har under många års tid arbetat aktivt i Tullens delegation. I många år har hon fungerat som länk mellan Tullen och Centralhandelskammaren.  Peltolas eget intresse och motivation gällande tullärenden har spelat en viktig roll i delegationens arbete. Peltola har gjort Tullens strategier, uppgifter och riktlinjer för verksamheten bekanta på Centralhandelskammaren, och hon har aktivt bidragit till att den utbildning som ges åt företag på handelskamrarna har förbättrat företagens kunnande vad gäller tullbeskattning och tullklarering.

Aito Media Oy

Den 12-delade tv-serien Suomen Tulli, som Aito Media Oy skapat i samarbete med Tullen, har setts över fyra miljoner gånger. Bra förhandsplanering i kombination med proffsigt genomförande av programmen har bidragit till att medborgarna har fått en klart bättre och mångsidigare bild av Tullen. Den underhållande dokumentserien har nått sina mål vad gäller att sprida information, förebygga olaglig verksamhet och visa hur transparent och professionell myndighetsverksamheten är.

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.

I år firar Finska Kennelklubben sitt 125-årsjubileum med temat ”Ett gott liv med hunden”. I egenskap av branschens intresse- och centralorganisation har Finska Kennelklubben erbjudit de olika nationella brukshundsaktörerna en samarbetskanal i sin brukshunds-kommitté och fört fram det värdefulla arbete som tullhundarna gör till förmån för både samhället och enskilda människor.

DHL Express

DHL Express, en professionell aktör inom internationell logistik, har länge verkat aktivt och tillförlitligt också som en av Tullens samarbetspartner. Genom det täta samarbetet mellan DHL Express och Tullen har man lyckat bekämpa och avslöja spridning av brottslighet till Finland. Informationsutbytet och samarbetet har fungerat bra också när processer och tullförfaranden har utvecklats och tullsäkerheten har förbättrats. DHL Express har vid behov bistått Tullen med både personal och teknik för snabb utredning av ärenden, vilket är ett ytterligare exempel på DHL Express förtjänstfulla agerande.

Finnair Abp

Finnair är en av Tullens första och viktigaste MOU-samarbetspartner, och samarbetet har redan från mitten av 90-talet varit framgångsrikt och tillförlitligt. Genom samarbetet med Finnairs olika affärsenheter har Tullen lyckats avslöja och förebygga olika smugglingsfall. Det goda samarbetet inleddes med omfattande utbildning av flygpersonalen och utvidgades sedan till ett mångsidigt samarbete inom flygsäkerhet, godstrafik och information. Tack vare det välfungerande samarbetet och användningen av olika datasystem har man i flygtrafikens snappa verksamhetsmiljö också kunnat säkerställa en smidig laglig passagerar- och godstrafik, vilket är viktigt för företaget.

Viking Line Abp

Under de senaste åren har Viking Line på ett exemplariskt sätt visat att företaget bär sitt samhällsansvar genom att bidra till effektiv myndighetsverksamhet inom bekämpning, avslöjande och utredning av gränsöverskridande brottslighet. Viking Line har också aktivt fört en naturlig och konstruktiv dialog mellan näringslivet och en lagövervaknings-myndighet. Samarbetet har kännetecknats av parternas äkta strävan att beakta och samordna varandras intressen, vilket på ett betydande sätt har främjat Tullens möjligheter att skydda samhället.

Vid Tullen belönades följande personer med diplom:Tarja Koskenlaakso, Hannu Sinkkonen, Riitta Ylihannu, Veijo Lappalainen, Esko Nordlund, Harri Tammi, Mervi Virtanen, Hannele Jäämaa, Esa Lindqvist, Juha Heikkilä, Antti Nissinen och Mika Pitkäniemi.

Mera information: informatör Tiia Sulander-Seppänen, tel. 040 332 6193

Pressmeddelande