Tullen belade kryddor med bruksförbud på grund av förbjudet färgämne

3.5.2018 8.00
Pressmeddelande

Tullen deltog för femte gången i den internationellt samordnade Opson VII-insatsen som inriktades på förfalskade livsmedel. Den fyra månader långa insatsen inleddes i början av december 2017 och den genomfördes i 67 länder. Målet var också att avslöja kriminella grupperingar som ligger bakom den olagliga handeln med livsmedel. Insatsen koordinerades av Irland, Europol och Interpol.

I den världsomspännande insatsen beslagtogs sammanlagt över 3 620 ton och över 9,7 miljoner liter förfalskade eller undermåliga matvaror och drycker. De beslagtagna produkterna bestod bland annat av förfaret kött, färgad tonfisk och förfalskat mjölkpulver avsett för spädbarn. Sammanlagt gjordes över 41 000 kontroller i butiker, marketar, flygplatser, hamnar och industriella fastigheter. Under insatsen anhölls 749 personer.

I Finland inriktades insatsen särskilt på kryddpartier, nötpulver och nötkross. Tullen koordinerade insatsen som genomfördes tillsammans med Evira och livsmedelssäkerhetsmyndigheterna i Helsingfors, Vanda, Åbo och Kuopio.

I insatsen gjorde man kontroller vid 27 platser där man tog sammanlagt 42 prover. I fråga om kryddorna granskade man huruvida eventuella förbjudna färgmedel hade använts och i nötprodukterna granskade man om jordnötter eventuellt använts i stället för dyrare nötsorter. Vid undersökningarna kunde man konstatera att alla nötprodukter till dessa delar motsvarade kraven. Däremot upptäckte man att sammanlagt tre kryddpartier, ett parti chilipulver och två partier kryddblandningar, innehöll det förbjudna färgmedlet auramin. Alla tre partier, sammanlagt 91 kilo, är i ibruktagningsförbud under Tullens övervakning.

Vid Tullens kontroller av överensstämmelse med handelsnormerna för växter kunde man konstatera att nio produktpartier inte uppfyllde minimikraven och att ett parti inte uppfyllde kriterierna för klass I. En del av apelsinerna och druvorna var ruttna och en del av bananerna var mögliga. Sammanlagt förstördes över 46 ton frukt.

Pressmeddelande