Tullen avslöjade systematiskt upphovsrättsbrott och brott mot industriell rättighet

1.11.2017 8.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett upphovsrättsbrott och ett brott mot industriell rättighet, där målsägandens skadeståndsyrkande i ärendet uppgår till cirka 375 000 euro.

Tullen stoppade en kurirförsändelse som anlänt från Kina och som innehöll 100 licensetiketter. På Tullens begäran konstaterade målsäganden att licensetiketterna var produktförfalskningar. Målsäganden konstaterade också att man med de koder som olovligt tryckts på etiketterna kan aktivera operativsystem som laddats ned från internet och att varumärket hade olovligt tryckts på etiketterna.

Under Tullens förundersökning berättade den misstänkte att hen hade skaffat licensetiketterna från Kina via en säljare som hen hade hittat på en kinesisk marknadsplats på nätet. På basis av Tullens förundersökning misstänks personen ha sålt sammanlagt 1 663 motsvarande etiketter eller kopior av dem på en finsk marknadsplats på nätet åren 2015–2017. Återförsäljningspriset på licensetiketterna har varit cirka 10 procent av återförsäljningspriset på motsvarande operativsystemlicens som säljs via officiella kanaler.

På finska marknadsplatser på nätet säljs aktiveringskoder för olika program av inofficiella säljare. Dessa koder kan kränka upphovsrätten. Det exceptionellt låga försäljningspriset kan vara ett tecken på en produkt som kränker upphovsrätten.

Pressmeddelande