Tullen avslöjade import av denaturerad etanol – har sålts i berusningssyfte som vodka

20.3.2018 8.00
Pressmeddelande

Tullen har utrett en brottshelhet där en estnisk på 1970-talet född man misstänks ha infört till Finland i Lettland tillverkad denaturerad etanol, vars alkoholhalt var över 90 procent. Tullen misstänker också att samma man har smugglat sammanlagt 192 kilo snus från Sverige till Finland under åren 2017–2018. Vid en husrannsakan i samband med utredningen hittade man också narkotika.

Utgående från Tullens förundersökning misstänks den estniska mannen ha sålt de under år 2017 införda 650 litrarna etanol till en finländsk på 1970-talet född man bosatt i Kuopio. I februari 2018 beslagtog Tullen i samband med en husrannsakan 210 liter etanol och över 500 vodkaetiketter i den finländska mannens bostad. I bostaden hittades också tomma halvliters plastflaskor och ett stort antal flaskkorkar.

Vid Tullaboratoriets undersökningar konstaterades den av Tullen beslagtagna etanolen innehålla denatureringsmedel, men den hade inte gjorts odrickbar, som Finlands och EU:s lagstiftning förutsätter för etanolpreparat som står till försäljning. Utgående från Tullens förundersökning finns det skäl att misstänka att etanolen som innehöll denatureringsmedel hade sålts som sådan som vodka till privatpersoner i Norra Savolax i berusningssyfte.

I samband med husrannsakan i den finländska mannens bostad beslagtog Tullen utöver etanolen också amfetamin och marijuana.

Snus till huvudstadsregionen

Enligt Tullens förundersökning misstänks den estniska mannen under åren 2017–2018 också ha smugglat sammanlagt 192 kilo snus från Sverige till Finland för vidareförsäljning. I januari 2018 beslagtog Tullen 53 kilo snus i en bil som mannen körde. Tullens förundersökning har visat att snuset som mannen tidigare smugglat in i landet har sålts i huvudstadsregionen.

Beloppet av undandragen skatt nästan 100 000 euro

Tullen har undersökt den olagliga införseln av etanol och snus som grovt skattebedrägeri och smuggling. De som köpt alkoholen och snuset misstänks för olaga befattningstagande med infört gods eller lindrigt olaga befattningstagande med infört gods. Den finländska mannen misstänks för narkotikabrott för den beslagtagna narkotikans del.

Under Tullens förundersökning kom det fram att beloppet av undandragen skatt för alkoholen och snuset som sålts för konsumtion och som beslagtagits uppgår sammanlagt till cirka 95 000 euro.

Tullen har under förundersökningen förhört sammanlagt 16 personer som misstänkta för brott. Två personer har varit häktade på grund av förundersökningen. Förundersökningen i fallet pågår fortfarande vid Tullen.

 

Pressmeddelande