Tullen avslöjade en större smugglingsring som importerat marijuana till ett värde av 1,4 miljoner

29.3.2018 7.00
Pressmeddelande

Tullen har i februari 2018 avslöjat en importorganisation som fört in cirka 74 kilo marijuana till Finland. Tullen misstänker sex personer med utländsk bakgrund, som främst bor utanför Finland, för flera grova narkotika brott.

I Tullens förundersökning framkom att organisationen mellan november 2017 och februari 2018 har fört in sammanlagt 74 kilo marijuana till Finland av vilken Tullen beslagtog 71 kilo. Narkotikan skulle smugglas till Åbotrakten, där en Åboman sedan skulle sprida narkotikan. Narkotikans värde i den finska gatuhandeln skulle ha varit cirka 1,4 miljoner euro. I samband med en husrannsakan kopplad till förundersökningen avslöjade Tullen dessutom en cannabisodling och beslagtog lite mer än ett kilo torkad marijuana ur lägenheten samt flera Cannabis sativa plantor.

Införsel till fots, med bil eller som fraktförsändelser

I Tullens förundersökning framkom att organisationens medlemmar flera gånger smugglat stora mängder marijuana via Helsingfors och Torneå till Finland antingen till fots eller med bil. Marijuanan fördes också genom ett kurirföretag in i landet som frakt från Sydeuropa. Narkotikapartierna varierade i storlek från tre till 21 kilo. I Tullens förundersökning framkom också att organisationens huvudman, som agerade i utlandet, värvade till smugglingen personer med begränsade ekonomiska resurser och utan någon kriminell bakgrund sedan tidigare.

Tullen avslöjade organisationsverksamheten i början av februari 2018 när Tullen i S:t Karins grep huvudmannen och en annan misstänkt tillsammans med ett stort narkotikaparti. Dessutom utförde Tullen flera husrannsakningar i Åbotrakten och beslagtog i dessa sammanhang mer marijuana. Fyra av de misstänkta är fortfarande häktade.

För att utreda brottet har Tullen under förundersökningen samarbetat med flera nationella och utländska förundersökningsmyndigheter – särskilt intensivt med Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Tullens förundersökning av brottshelheten är på slutrakan. När förundersökningen avslutats går ärendet vidare till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Västra Finland.

Pressmeddelande