Tullen avslöjade en omfattande brottshelhet gällande tullklarering av varor – brottsvinningen minst 2,2 miljoner euro

4.11.2019 9.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt en brottshelhet som kom fram i samband med den normala verksamheten. I brottshelheten misstänks ett företag under åren 2015‒2016 vid 39 olika förtullningsgånger ha infört till landet produkter som på EU-området är förbjudna, omfattas av restriktioner, kräver tillstånd eller en separat myndighetsdeklaration. På basis av Tullens förundersökning finns det skäl att misstänka att produkterna anmälts med fel varukoder och fel aktörsuppgifter i samband med införseln. Brottsvinningen uppgår till minst 2,2 miljoner euro.

Deklarationer som står i strid med tullagstiftningen

Vid Tullens förundersökning kom det fram att ett på Kanalöarna registrerat företag köpte livsmedel, foder samt produkter som klassificeras som läkemedel och dopningsmedel från Förenta staterna. Företaget importerade varorna till Finland och sålde dem via en nätbutik till olika EU-länder. Företaget hade ett avtal med ett finländskt företag på Åland om mottagande, lagring och vidaresändning av de importerade produkterna till konsumentkunder.

Under förundersökningen undersöktes över 2 000 olika importerade produkter, av vilka Fimea klassificerade 166 stycken som läkemedel. Tullen misstänker att det finländska företaget angett fel eller felaktiga varukoder för produkterna i tulldeklarationerna. Som följd av detta har Tullen inte fått korrekt information om de importerade produkterna, separata myndighetsdeklarationer eller -intyg har inte behövts uppvisas i samband med importen och tullavgifter samt importmoms har inte uppburits. Genom att använda fel och felaktiga varukoder har man också undvikit veterinära gränskontroller och den tillsyn som gäller import av läkemedel. 

Det finländska företaget misstänks ha som indirekt ombud förtullat produkterna som det utländska kundföretaget skickade till Finland på ett sätt som står i strid med tullagstiftningen då man i tulldeklarationens deklarantfält angett sina egna uppgifter och inte kundens uppgifter. På detta sätt har de rätta aktörsuppgifterna inte getts till Tullen.

Nästan en miljon läkemedels- och dopningsmedelstabletter

I samband med förundersökningen av fallet har det framkommit att totalt cirka 772 000 läkemedelstabletter, bland annat  värkmedicin som inte får föras in i landet utan tillstånd av Fimea, har förts in till Finland från Förenta staterna. Vidare har cirka 200 000 dopningsmedelstabletter förts in i landet. Den aktiva substansen i tabletterna är enligt Tullaboratoriets utlåtanden  DHEA-hormon, dvs. dehydroepiandrosteron. Över 460 000 läkemedelstabletter och över 90 000 dopningsmedelstabletter har nått konsumenterna i Finland och de övriga EU-länderna via näthandeln.

Under förundersökningen av fallet har livsmedel satts under tullövervakning, t.ex. kosttillskott som innehåller mineralsammansättningar och vitaminföreningar, nya livsmedel eller tillsatsämnen som är förbjudna inom EU-området. Förbjudna eller alltför allmänna hälsopåståenden har också använts i produktförpackningar för kosttillskott som klassificeras som livsmedel.

- En av Tullens uppgifter är att skydda samhället. Vår uppgift är att se till att bland annat produkter som är skadliga för hälsan inte kommer ut på konsumentmarknaden. I förundersökningen av fallet kom det fram mera än 1200 produktnamn på livsmedel, bland vilka det fanns produkter som är skadliga för hälsan, berättar undersökningsledare Jussi Gustafsson.

Tullen har undersökt fallet som misstänkt grovt dopningsbrott, grovt skattebedrägeri, grovt tullredovisningsbrott, läkemedelsbrott, smuggling och dopningsbrott. Under Tullens förundersökning har flera personer förhörts och 12 av dessa misstänks för brott.

Tullens förundersökning av fallet är slutförd och brottshelheten går till åtalsprövning under november.

Pressmeddelande