Kundmeddelande 19.1.2016
Att ansöka om status som TIR-duglighetsexpert år 2016

19.1.2016 10.28 | Publicerad på svenska 9.1.2017 kl. 9.27
Pressmeddelande

Sedan år 2013 har endast av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, fått ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet.

TIR-duglighetsexperternas utlåtanderätt som beviljats år 2013 upphör att gälla 31.12.2016. Om du har blivit godkänd som TIR-duglighetsexpert år 2013, ska du under innevarande år avlägga en omtentamen för att förlänga utlåtanderätten.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert om

  • du bevisligen har rätt att genomföra registreringsbesiktningar av tunga fordon och
  • du inte har gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

För att bli godkänd som TIR-duglighetsexpert krävs det att du med godkänt resultat avlägger en tentamen som Tullen ordnar om tekniska bestämmelser gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Tullen kallar dig till tentamen cirka två veckor innan tentamen ordnas.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert genom att skicka en formbunden ansökan till Tullens tillståndscentral per e-post till adressen lupakeskus(at)tulli.fi eller per post till adressen:

Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg.

Ansökningsblanketten (tullblankett nr 913r)

Tentamina år 2016:

15.4.2016 kl. 10–12, och vid behov en annan tentamen kl. 12.30–14.30 (ansökningstid 18.1–1.3.2016)
10.11.2016 (ansökningstid 1.6–16.9.2016)

Tullen anger tentamensplatsen i kallelsen till tentamen. Tentamen kan nödvändigtvis inte ordnas på den plats där du önskar.

Tentamen testar sökandens kännedom om tekniska bestämmelser (TIR-duglighetskrav) gällande transportenheter som används vid TIR-transporter, och den består av frågor om TIR-handboken och dess bilagor. Man får ha med sig sitt studiematerial på tentamen. När du förbereder dig för tentamen kan du utöver TIR-handboken också utnyttja materialet på Tullskolans webbplats (TIR-kuntoisuusasiantuntijakoulutus).

Mera information:
Ansökningsärenden: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi
Tentamensärenden: tullikoulu(at)tulli.fi

Kundmeddelande