Kundmeddelande 7.7.2016
Prenumerera på Tullens meddelanden om driftavbrott och störningar till din e-post

7.7.2016 14.35 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.03
Pressmeddelande

Informeringen om driftavbrott och störningar i Tullens elektroniska system har ändrats under hösten 2015 och våren 2016. Var och en av Tullens kunder, även sommaranställda, kan beställa Tullens meddelanden om driftavbrott och störningar till sin e-post. Meddelandena går att läsa med olika terminaler.

Meddelandena om driftavbrott och störningar i Tullens elektroniska system är skrivna på tre språk: finska, svenska och engelska.

Prenumeration

Man kan prenumerera på meddelanden om driftavbrott och störningar genom att fylla i prenumerationsblanketten på Tullens webbplats.

Prenumeranten administrerar sina uppgifter

Det är prenumeranten på meddelandena om driftavbrott och störningar i Tullens elektroniska system som administrerar sina prenumerationsuppgifter. Adressändring och avbeställning gällande meddelanden kan göras via länken ”För att avsluta prenumerationen, klicka här” i slutet av meddelandet. Om man har prenumererat på meddelanden om driftavbrott för flera system, räcker det med att man ändrar adressen eller avslutar prenumerationen via länken i ett meddelande.

Var med och utveckla Tullens verksamhet

Vi utvecklar våra elektroniska system och samlar in uppgifter om användarerfarenheter.
I blanketten för prenumeration på meddelanden om driftavbrott frågar Tullen efter kundernas medgivande till mottagande av information om bl.a. kundenkäter.

Befintliga prenumeranter kan ge sitt medgivande via länken i driftavbrottsmeddelandena. I den blankett som öppnas kan man kryssa i "Den e-postadress som jag lämnat får användas för enkäter gällande utveckling av Tullens tjänster och för andra enkäter gällande kunder och intressentgrupper”.  

Nya prenumeranter kan ge sitt medgivande i samband med beställningen av driftavbrottsmeddelanden.

Kundmeddelande