Tilläggstull på import av vissa varor med ursprung i USA

3.5.2017 8.31 | Publicerad på svenska 3.5.2017 kl. 9.27
Pressmeddelande

Vid import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggstullar den 1 maj 2005. Tilläggstullen utgörs fr.o.m. den 1 maj 2017 av en värdetull på 4,3 %.

Kommissionen ser årligen över tilläggstullens storlek och/eller produktomfattning och justerar dessa vid behov.

Fr.o.m. den 1 maj 2017 tas tilläggstullen ut för varor med följande KN-nummer:

0710 40 00 sockermajs
9003 19 00 bågar för glasögon, av annat än plast
8705 10 00 kranbilar
6204 62 31 byxor med bröstlapp och kortbyxor för kvinnor och flickor,
andra än arbets- och skyddskläder, av denim

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras till gemenskapen antingen direkt därifrån eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt unionens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstullen alltid tas ut, om det inte går att på behörigt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungsintyg utfärdat av en handelskammare eller motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Tillämplig lagstiftning

Rådets förordning (EG) nr 2913/92 (tullkodexen)
Rådets förordning (EG) nr 673/2005, EUT L 110/30.4.2005
Kommissionens förordning (EG) nr 632/2006, EUT L 111/25.4.2006
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2007, EUT L 100/17.4.2007
Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008, EUT L 86/28.3.2008, rättelse EUT 98/10.4.2008
Kommissionens förordning (EG) nr 317/2009; EUT L 100/18.4.2009
Kommissionens förordning (EG) nr 305/2010; EUT L 94/15.4.2010
Kommissionens förordning (EG) nr 311/2011; EUT L 86/1.4.2011
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 308/2012, EUT L 102/12.4.2012
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 349/2013, EUT L 108/18.4.2013
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 303/2014, EUT L 90/26.3.2014
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/675, EUT L 111/30.4.2015
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/654, EUT L 114/28.4.2016
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/750, EUT L 113/29.4.2017

Mera information:
Liisa Kangassalo, tfn 040 332 2101 (tilläggstullar),
Minna Raitanen, tfn 040 332 2419 (ursprungsärenden) eller
e-post: fö[email protected]

Kundmeddelande