TMD-meddelandena blir kundmeddelanden 11.9.2017

11.9.2017 10.00
Pressmeddelande

Tullens meddelanden, dvs. TMD-meddelanden, läggs ned i september 2017. Information som tidigare publicerats i TMD-meddelanden publiceras fr.o.m. den 11 september 2017 i kundmeddelanden. Syftet med ändringen är att förbättra meddelandenas synlighet på Tullens webbplats samt att göra dem lättare att hitta där.

Tullens kundmeddelanden klassificeras i fortsättningen på följande sätt:

  • Meddelanden om förmånsbehandling
  • Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar
  • Meddelanden om varukoder
  • Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Information om ärenden utanför ovannämnda klassificering publiceras i oklassificerade kundmeddelanden på Tullens webbplats. Alla kundmeddelanden sparas i kundmeddelandearkivet på Tullens webbplats: Tulli.fi > Om tullen > Aktuellt .

Kundmeddelanden på innehållssidor

De senaste klassificerade kundmeddelandena kan i fortsättningen också läsas på de sidor där ämnesområdet behandlas.

Meddelanden om förmånsbehandling
Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar
Meddelanden om varukoder
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Nyhetsbrevet ”TMD – Tullens meddelanden” byter namn

Också namnet på nyhetsbrevet ”TMD – Tullens meddelanden” förändras. (Tullen har också fem andra nyhetsbrev). Nyhetsbrevet heter i fortsättningen ”Varukod, förmånsbehandling samt antidumpnings- och utjämningstull”

Kundmeddelandena om varukoder, förmånsbehandling samt antidumpnings- och utjämningstullar skickas  i en månatlig sammanfattning till prenumeranter av nyhetsbrevet.

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet här.

Kundmeddelande