Kundmeddelande 20.5.2016
Uppvisande av varor vid utförsel

20.5.2016 10.25 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.21
Pressmeddelande

Innan varor förs ut ska de i Finland visas upp för Tullen genom inlämning av en elektronisk anmälan om ankomst till utförselstället eller med en tilläggsuppgift i exportdeklarationen. Anmälan krävs för alla exportvaror och för oförtullade varor som återexporteras, om en elektronisk exportdeklaration ingetts för varorna, om varorna förs ut sjövägen, med flyg eller med järnväg under exportförfarandet och om varornas utförselställe finns i Finland.

Enligt artikel 267 i kodexen svarar fraktföraren för att varorna visas upp för Tullen. Tidigare låg ansvaret på exportören.

Mera information:
Tullens föreskrift 23/2016 om deklarationer och anmälningar för varor som förs ut ur Europeiska unionen
Tullens föreskrift 24/2016 om skyldighet och rätt att visa upp varorna för Tullen vid utförsel av dem
samt företagsrådgivningen: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi.

Kundmeddelande