Kundmeddelande 3.5.2016
Export av varor för reparation enligt förfarandet för passiv förädling

3.5.2016 9.49 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.01
Pressmeddelande

Uppdaterad 3.5.2016: Detta meddelande specificerar kundmeddelandet som publicerades den 29.4.

Från och med den 1 maj 2016 måste INF2-blanketten fyllas i i samband med export enligt förfarandet för passiv förädling.

INF2-blanketten behöver dock inte användas då varor exporteras för reparation från Finland  till ett område utanför EU och varan transporteras tillbaka till Finland. Tulldeklarationer både för export och import ska lämnas in i Finland.

Mera information fås vid behov via e-post till yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi och yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi.


                                 

Kundmeddelande