Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för beredd eller konserverad långfenad tonfisk från Namibia

31.5.2017 7.53 | Publicerad på svenska 1.6.2017 kl. 10.05
Pressmeddelande

Undantag från ursprungsreglerna för beredd eller konserverad långfenad tonfisk från Namibia

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om de undantag från ursprungsreglerna som fastställs i protokoll 1 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan, och som tillämpas inom en kvot för vissa produkter från Namibia. Förordning nr 2017/882; publicerad i EUT L 135/24.5.2017. Förordningen tillämpas retroaktivt från och med den 10 oktober 2016.

Undantagen från ursprungsreglerna till förmån för Namibia tillämpas inom den tullkvot som anges i bilagan till förordningen. Fält nr 7 i de varucertifikat EUR.1 som enligt denna förordning utfärdats av de behöriga myndigheterna i Namibia ska innehålla följande uppgift: ”Undantag – förordning (EU) 2017/882”

Tullkvoten med löpnummer 09.1600 förvaltas i den kronologiska ordning som tulldeklarationerna godtas. Kvoten fördelas första gången den 13 juni 2017.

Mera information:
import.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande