Dålig kvalitet på apelsiner i januari

17.2.2017 12.04
Pressmeddelande

Tullaboratoriets inspektörer avvisade förra månaden åtta containrar, sammanlagt cirka 160 ton, egyptiska och turkiska apelsiner. Apelsinerna var av sorten Navel och märkta som klass I.

Importen av de underkända partierna förbjöds, eftersom apelsinerna inte uppfyllde kriterierna för klass I. De underkändes bl.a. på grund av förskämning, ytskador och produkternas orenhet. Efter reparationsåtgärder och en ny granskning tilläts slutligen importen av cirka 113 ton apelsiner.

  • I EU har särskilda kvalitetskrav fastställts för apelsiner. Apelsinerna ska uppfylla dessa krav i alla handelsled, även vid import.
  • Apelsinerna kan klassificeras i klass Extra, klass I och klass II. Mest används klass I.
Kundmeddelande