Koder för de ekonomiska villkoren 1.8.2017

24.7.2017 9.00
Pressmeddelande

De nya koderna har publicerats i EUT.

Koderna enligt bilaga A 6/2 till genomförandeförordningen (EU) 2015/2447 har förts in i Tullens system och tas i bruk 1.8.2017.

De nya koderna hittar du i EUT 2015, L 343/735.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande