Antidumpningsundersökningen beträffande taiwanesiska platta produkter av stål, bl.a. KN-nummer 7219 31 00, avslutas 12.4.2017

12.4.2017 8.32 | Publicerad på svenska 12.4.2017 kl. 14.14
Pressmeddelande

Antidumpningsundersökningen beträffande taiwanesiska platta produkter av stål avslutas 12.4.2017

Antidumpningsundersökningen beträffande taiwanesiska platta produkter av stål, som inleddes 11.8.2016, avslutas 12.4.2017. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89. Antidumpningstullarna har inte ändrats.

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning L 98, 11.4.2017.

Mera information:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande