Kundmeddelande 19.5.2016
Muntlig exportdeklaration omfattar inte momsfri försäljning till resande

19.5.2016 10.23 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.18
Pressmeddelande

Kundanvisningen för export nr 45, Muntlig exportdeklaration, gäller inte för momsfri försäljning till resande.

Den skattefria försäljningen till resande styrs av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ”Momsfri försäljning till resande - anvisning för säljaren” är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland som denne sedan oanvänd för ut ur landet i sitt personliga bagage samtidigt som resenären själv lämnar landet. Köparen betalar mervärdesskatten vid tidpunkten för köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när han eller hon senare presenterar en utredning enligt 8 § i mervärdesskatteförordningen över att varan har förts ut ur EU. Finska tullen stämplar fortsättningsvis säljarens verifikat vid utförseltullkontoren.

Mera information:

yritysneuvonta(at)tulli.fi
Momsfri försäljning till resande – anvisning för säljaren

Kundmeddelande