Kundmeddelande 29.4.2016
Muntlig exportdeklaration fr.o.m. 1.5.2016

29.4.2016 9.36 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.58
Pressmeddelande

Från och med den 1 maj 2016 kan exportdeklarationer i vissa fall lämnas in också muntligt i stället för att lämna in en elektronisk deklaration, så som t.ex. när det gäller exportförsändelser med ett värde på högst 1 000 euro och en vikt på högst 1 000 kilo.

Från och med den 1 maj 2016 kan exportdeklarationer i vissa fall lämnas in också muntligt i stället för att lämna in en elektronisk deklaration, så som t.ex. när det gäller exportförsändelser med ett värde på högst 1 000 euro och en vikt på högst 1 000 kilo.

En ny kundanvisning för export nr 45 om muntlig deklaration har publicerats på Tullens webbplats (tillsvidare endast på finska)

Mera information: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande