Tullens program som implementerar direkt meddelandedeklarering uppdateras 30.9.2017

8.9.2017 8.00
Pressmeddelande

Kunderna rekommenderas säkerställa i Tullens kundtestmiljö att deras program fungerar och åtgärda eventuella observerade brister före 30.9.2017.

Gränssnittsspecifikationen för direkt meddelandedeklarering ändras inte, men vissa detaljer i Tullens implementering kan inom ramen för vad specifikationen tillåter avvika från tidigare. Nedan anges kända skillnader:

  • I meddelanden som skapas av Tullen vid direkt meddelandedeklarering (UploadResponse, DownloadListResponse, DownloadResponse och ApplicationResponse som ingår i DownloadResponse) kan namnrymderna deklareras i andra delar av meddelandet än tidigare och förkortningarna som angetts för namnrymderna kan avvika från de förkortningar som tidigare använts.
  • En ny, till vissa delar mer precis implementering av schemavalideringen av XML-meddelanden har börjat tillämpas. Vid Tullens schemavalidering kan kundens meddelande bli avvisat på grund av ett sådant schemafel i kundens meddelande som Tullens tidigare programversion inte hade upptäckt.
  • Exempel på en funktion som hänför sig till schemavalideringen: Tullens schemavalidator hämtar inte schemafiler från platsen som visas i schemaLocation-attributet som eventuellt ingår i kundens meddelande. Kunden kan därför lämna bort schemaLocation-attributen från meddelanden som skickas till Tullen. Om schemaLocation-attributet inkluderas i meddelandet, ska attributets uppgifter anges i fullständig form (namnrymdens namn, schemats placering). Tullens validator godtar inte bristfälliga (felaktiga) schemaLocation-attribut.

Programmen som Tullen tar i bruk har redan installerats i kundtestmiljön och kan där testas av kunderna (och programvaruhusen som kunderna eventuellt anlitar).

Mera information:
TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Kundmeddelande