Kundmeddelande 16.6.2016
Direkt meddelandedeklarering blir enda servicekanal vid meddelandedeklarering med Tullen

16.6.2016 10.36 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.39
Pressmeddelande

Tullen kommer under de närmaste åren att övergå från meddelandedeklarering via operatör till enbart direkt meddelandedeklarering som en följd av ibruktagandet av ett nytt förtullningssystem.

Hur går man till väga då meddelandedeklarering via operatör upphör?

Upphörandet av meddelandedeklarering via operatör innebär att tulldeklarationen framöver endast kan inges via direkt meddelandedeklarering eller webbdeklarering.

I maj 2016 inkom redan 89 % av kundmeddelandena till Tullen via direkt meddelandedeklarering.

Övergång från meddelandedeklarering via operatör till direkt meddelandedeklarering

  • Ett företag kan beviljas tillstånd till direkt meddelandedeklarering om det själv bygger upp ett program för meddelandetrafik eller köper ett färdigt program från ett programvaruhus (En förteckning över programvaruhus, Tieke) (på finska)
  • Man kan också anlita ett ombud för att sköta tulldeklareringen
  • För det tekniska genererandet och skickandet av tulldeklarationer kan man anlita en tjänsteleverantör för meddelandedeklarering
  •  I stället för att övergå till direkt meddelandedeklarering kan man också övergå till webbdeklarering
  • Tullen kommer att föreslå för operatörföretag att de kan integrera sin meddelandetrafik att fungera med Tullens gränssnitt för direkt meddelandedeklarering.

Fördelarna med direkt meddelandedeklarering för företag

För kunden är direkt meddelandedeklarering en kostnadseffektivare och snabbare servicekanal än meddelandedeklarering via operatör. Tulldeklarationernas handläggningstider har förkortats för meddelandedeklaranter som övergått till direkt meddelandedeklarering. Därtill har verksamhetssäkerheten och utvecklingen av arbetsprocesserna blivit bättre vid företagen. I framtiden kan också bilagorna som hänför sig till förtullningarna skickas via direkt meddelandedeklarering.

Vad förutsätter direkt meddelandedeklarering?

  • Användning av meddelanden i XML-format

Meddelandebeskrivningarna

  • Tillstånd till direkt meddelandedeklarering

Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen (tullblankett 934r) och dess ifyllningsanvisning

  • Att företaget har genomfört sin kundtestning med Tullen med godkänt resultat.

Mera information: 

Välj den e-tjänst som passar dig bäst
Tullens elektroniska tjänsterKundmeddelande