Stödet för webbdeklarering årets tullfunktion år 2014

23.9.2015 9.00
Pressmeddelande

Tullens stöd för webbdeklarering valdes till årets tullfunktion år 2014 på tulledningens rådplägningsdagar i Majvik. Stödet för webbdeklarering har till uppgift att stöda Tullens kunder vid ifyllandet av import-, export-, säkerhetsuppgifts- och transiteringsdeklarationer som inlämnas på nätet.  

Kunderna kontaktar stödet för webbdeklarering allt oftare. Under de två senaste åren har antalet kontakter ökat med hela 90 procent till över 70 000 kontakter per år. Under de senaste åren är det särskilt frågor gällande importförtullning som har sysselsatt funktionen, vilket beror på att det blivit allt populärare att beställa varor från webbutiker.

– Över 90 procent av postförsändelserna förtullas redan via Tullens Webbimporttjänst. Tjänsten har tagits väl emot men kunderna behöver hjälp med frågor gällande ifyllandet av deklarationen, berättar kundservicechef Sari Bjong.

Stödet för webbdeklarering grundades år 2011. I takt med att kundkontakterna ökat, har också antalet anställda i gruppen blivit fler. Vid stödet för webbdeklarering arbetar för närvarande på heltid eller vid sidan om sina andra uppgifter 19 personer på 12 orter: i Fredrikshamn, Helsingfors, Kajana, Karleby, Kotka, Kuopio, Björneborg, Raumo, Tammerfors, Åbo, Vasa och Uleåborg.

God respons från kunder

De som arbetar vid stödet för webbdeklarering ska vara väl insatta i tullförfarandena. Allt fler kunder tar också kontakt på engelska. Rådgivarna ska behärska programmen och genast få grepp om vad problemet gäller så att ärendet kan skötas på en gång och kunden kan inlämna sin deklaration. Om kunden inte når stödet för webbdeklarering med sitt samtal, ringer man tillbaka till kunden när det är dennes tur i kön, förutsatt att kunden då tjänsten varit överbelastad har valt återuppringning. Kunderna har uppskattat återuppringningsfunktionen.

– Enligt kundresponsen och resultaten från kundenkäten som gjordes förra våren utstrålar de som arbetar vid stödet för webbdeklarering äkta glädje över att få betjäna kunder. De anställda har också förtjänstfullt fört fram kundernas bekymmer som stöd för utvecklingen, säger Sari Bjong. 

Tullens personal har fördomsfritt sökt sig till att arbeta vid stödet för webbdeklarering även på deltid, vilket också ökat effektiviteten hos Tullens verksamhet. Arbetsfördelning i olika uppgifter är ett sätt att tackla framtida utmaningar såsom minskande personalresurser och ändrade servicebehov. Här har stödet för webbdeklarering varit ett bra exempel och därför valdes den också till årets tullfunktion.

Tullens stöd för webbdeklarering betjänar må.–fr. kl. 8–18, tfn 0295 5206.

Mera information
Kundservicechef Sari Bjong, tfn 040 332 5063

 

Pressmeddelande