Sri Lanka omfattas nu av GSP+-ordningen

30.5.2017 12.00
Pressmeddelande

Kommissionen har beviljat GSP-förmånslandet Sri Lanka tillgång till GSP+-ordningen fr.o.m. 19.5.2017.

Bilaga III till förordning (EU) nr 978/2012 har ändrats genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/836, EUT L 125, 18.5.2017.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande