Förteckning över investeringsguldmynt år 2018 har publicerats

27.11.2017 13.01
Pressmeddelande

Förteckningen har publicerats i EU:s officiella tidning 11.11.2017  C 381/3.

Mera information om investeringsguldmynt hittar du i sidan Momsfri import av investeringsguld.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande