Kundmeddelande 25.10.2016
Förteckning över investeringsguldmynt år 2017 har publicerats

25.10.2016 15.22 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.25
Pressmeddelande

Förteckningen har publicerats i EU:s officiella tidning 2016/C385/06.

Förteckningen har publicerats i EU:s officiella tidning 2016/C385/06.

Mera information om investeringsguldmynt hittar du i kundanvisningen 26/2014 Momsfri import av investeringsguld.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande