Kundmeddelande 17.3.2016
Övergångsregler för unionens tullagstiftning har publicerats

17.3.2016 12.24 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.23
Pressmeddelande

Siirtymäsäännös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 69, 15.3.2016.

Övergångsreglerna för EU:s nya tullagstiftning – Kommissionens delegerade förordning – har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L69 den 15 mars 2016.
                                                                         
EUT L 69, 15.3.2016

Mera information:
Veijo Alatalo ([email protected])

Kundmeddelande