Kundmeddelande 18.8.2016
Övergångsbestämmelser för elektroniska cigaretter och nikotinvätskor

18.8.2016 14.39 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.07
Pressmeddelande

Uppdaterad 19.8.2016: Tullen övervakar att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i tobakslagen som trädde i kraft 15.8.2016 följs.

Gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor är tillåtet för försäljare fram till 1.1.2017, men beställning av dessa är förbjudet för privatpersoner enligt 65 § i tobakslagen.

I 65 § i tobakslagen anges att en privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

I 120 § i tobakslagen finns ingen övergångsbestämmelse för sådant skaffande eller emottagande från andra länder som avses i 65 §.

Brådskande ändring av tobakslagen anhängig.

Genom ändringen kompletteras tobakslagen med en övergångstid för skaffande och emottagande. Innan lagändringen träder i kraft kommer produkter som tagits i beslag eller omhändertagits med stöd av 65 § i tobakslagen att returneras till sina ägare.

Mera information: tullineuvonta(at)tulli.fi


                                 

Kundmeddelande