Kortare servicetid vid Elektroniska servicecentralens konsumentskydd under sommaren

30.5.2017 8.39 | Publicerad på svenska 31.5.2017 kl. 7.46
Pressmeddelande

Under perioden 5.6–18.8.2017 är konsumentskyddet tillgängligt vardagar kl. 8–15

Tullen övervakar enligt sin provtagningsplan att importerade icke-animaliska livsmedel och vissa bruks- och konsumtionsvaror är säkra och att de motsvarar föreskrifterna.

Elektroniska servicecentralens konsumentskyddsinspektörer tar efter egen prövning prover på kommersiella importpartier och skickar proverna till Tullaboratoriet för undersökning.

Importörer kan göra en förhandsförfrågan om provtagning hos Tullens konsumentskydd för alla livsmedel och konsumtionsvaror som omfattas av Tullens produktsäkerhetstillsyn. Tullens konsumentskyddsinspektörer fattar på basis av förhandsförfrågan beslut om eventuell provtagning innan importförsändelserna anländer och hänförs till ett tullförfarande.

Skicka förhandsförfrågan senast 24 timmar före försändelsens ankomst. Du kan skicka förfrågan när försändelsen avgått från ursprungs- eller avgångslandet, dock tidigast sju dagar innan försändelsen anländer. Undantag utgör så kallade direkta körningar, då förfrågan ännu kan skickas efter att varupartiet anlänt till landet.

Mera information ges vid behov av Elektroniska förtullningscentralens konsumentskydd.
Servicenummer: 0295 52 336
E-post: kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Kundmeddelande