Ryska tullen befriade finansbolag från garantier för bilar

25.9.2018 14.00
Pressmeddelande

Finska tullen har lämnat uppgifter till ryska tullen om 21 bolag som finansierar anskaffning av bilar. Finska tullen har fått skriftliga tillstånd från dessa finansbolag att utlämna uppgifterna.

Ryska tullen har måndagen den 24 september 2018, efter sina egna granskningar, svarat att den i samband med ankomsten till landet inte kräver garantier för bilar ägda av de företag som finns på finska tullens lista. Ryska tullen har redan beordrat de regionala myndigheterna att befria dessa företag från skyldigheten att ställa garantier.

Finska tullen har underrättat finansbolagen om ryska tullens beslut.

Finska tullen kommer vid behov att komplettera sin lista och underrätta ryska tullen om kompletteringarna. Utöver dessa 21 finansbolag har bara ett icke-finansbolag lämnat sina uppgifter för att förmedlas till ryska tullen. Bilinnehavarna kan kontakta sina respektive finansbolag för att kontrollera om bolaget som äger bilen har befriats från garantin.

BAKGRUND: Den nya ryska lagen om tullreglering trädde i kraft den 4 september 2018. Enligt den får högst ett utländskt fordon som används i privatbruk och som registrerats i en ägares namn åt gången befinna sig tillfälligt tullfritt inom Rysslands område. För följande fordon som under samma tid anländer till Rysslands område ska man ställa en garanti som motsvarar beloppet av importskatterna. Denna garanti kan uppgå till flera tusen euro. Denna reglering har i praktiken hindrat innehavare av fordon som ägs av finansbolag från att resa till Ryssland. Ryska tullen föreslog att om den på förhand får uppgifterna om finansbolagen av finska tullen så kan den, efter eget omdöme, befria dessa bolag från skyldigheten att ställa en garanti för fordonen de äger.

Pressmeddelande