Resultat av skärpt bevakning: Tullen hittade listeria i importerade frukter, bär och grönsaker

22.3.2019 9.40
Pressmeddelande

 

I Tullaboratoriets mikrobiologiska undersökningar år 2018 hittades listeriabakterier (L. monocytogenes) i frysta grönsaker, bär och frukter. Gränsvärdena överskreds inte och importen eller släppandet ut på marknaden av dessa produktpartier förbjöds inte. I undersökningarna hittades dock en fryst smoothie-fruktblandning som innehöll salmonellabakterier och släppandet av produkten ut på marknaden förbjöds.

 

Tullaboratoriet upptäckte år 2018 för första gången listeriabakterier i frysta frukter. Tullaboratoriet undersökte 78 partier med frysta frukter varav man i åtta upptäckte listeria, men halterna överskred inte gränsvärdet. Eftersom gränsvärdena inte överskreds förbjöd Tullen inte importen av de frysta frukterna eller släppandet av dem ut på marknaden. Tullen gav dock importörerna en anmärkning för att listeriabakterier hade påträffats. Tullaboratoriet fortsätter med de skärpta listeriaundersökningarna av frysta frukter år 2019.

I frysta grönsaker upptäckte Tullaboratoriet listeriabakterier i 18 av 80 undersökta produktpartier. Halterna underskred dock den högsta tillåtna halten som fastställts i kommissionens förordning om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (

‒ Upptäckterna i fjol bekräftar att listeriaundersökningarna behövs. Förebyggande åtgärder och också att öka finländarnas medvetenhet om listeria är viktigt. Listeria försvinner ur produkterna vid upphettning, dvs. att man bara sköljer med vatten räcker inte för att få bort listeria, berättar Elina Vatunen från Tullaboratoriet.

Bakterien Listeria monocytogenes är en vanlig jordbakterie och den kan förekomma i grönsaker, mjölk, fisk och andra livsmedel som inte upphettats. Särskilt gamla människor och gravida samt människor med nedsatt motståndskraft blir sjuka av listeria. De som hör till riskgruppen rekommenderas att bara äta upphettade frysta grönsaker och bär.

Salmonella å sin sida, har konstaterats bl.a. i torkade kryddor och färska asiatiska grönsaker, därför var det ovanligt att Tullaboratoriet hittade bakterien i en fryst fruktblandning. Den ifrågavarande fruktblandningen kom från Belgien till Finland.

Pressmeddelande