Kundmeddelande 2.1.2017
REX-systemet för registrerade exportörer har tagits i bruk

2.1.2017 13.00 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 8.56
Pressmeddelande

Tullförmåner vid import av GSP-ursprungsprodukter förutsätter i fortsättningen en registrering av U-landsexportörer i EU:s nya REX-system.

Tullförmåner vid import av GSP-ursprungsprodukter förutsätter i fortsättningen en registrering av U-landsexportörer i EU:s nya REX-system. Systemet har tagits i bruk 1 januari 2017 och ibruktagandet utvidgas stegvis. Kommissionen har publicerat en tjänst öppen för alla där den finländska importören ska granska uppgifterna gällande en registrerad exportör som upprättat en ursprungsförsäkran.

Tjänsten har publicerats på kommissionens sida: The Registered Exporter system (the REX system)

Mera information:

Mera information om REX-systemet och ibruktagande av ursprungsförsäkran samt de dokumentkoder för GSP-tullförmåner som används i importdeklarationer finns i våra kundmeddelanden 23.11.2016 och 16.12.2016.

Mera information finns också på EU-kommissionens webbplats.

Mera information om ändringar i REX-systemet kan även fås från Tullen: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi  eller yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi.

Kundmeddelande