Posten förvarar och transporterar även paket som ska tullklareras – Tullen hjälper dig att tullklarera

9.10.2015 9.00
Pressmeddelande

Ska du ta emot ett paket som ska tullklareras? Kom ihåg att Posten sköter förvaringen och transporten av ditt paket och Tullen hjälper i sin tur mottagaren att göra tullklareringen. Tullklareringen kan du sköta behändigt via vår populära Webbimporttjänst.

Paket som anländer till Finland och som ska tullklareras stannar i Postens tullager i Vanda tills mottagaren har förtullat försändelsen och betalat eventuella importskatter. Posten skickar en ankomstavi över försändelsen till mottagaren och transporterar också tullklarerade försändelser vidare från lagret samt sköter eventuella returneringar.

Ställ alltså alltid dina eventuella frågor till Posten gällande transporten av paketet, var det befinner sig eller frågor som gäller ankomstavin, för Tullen kan inte hjälpa i dessa frågor. Kom också ihåg postens försändelseuppföljningstjänst.

Vem svara för tullklareringen och när kan den göras?

Det är alltid mottagaren av en försändelse som bär ansvaret för tullklarering av varan. Om du har en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, rekommenderar vi att du använder vår avgiftsfria Webbimporttjänst som fungerar 24/7. Du sparar tid och slipper besväret med att besöka Tullen. Läs mer om andra förtullningsalternativ.

För webbförtullning behöver du utöver nätbankskoder även orderbekräftelsen eller fakturan över ditt inköp samt uppgifter i ankomstavin som också finns i postens försändelseuppföljning.

Postförsändelsen kan du förtulla genast när texten ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tulldeklarationen”. Du kan också invänta Postens ankomstavi.

Ta reda på varans varukod i förväg

I webbimporttjänsten finns en lista på de 200 vanligaste varorna för att underlätta ifyllandet av tulldeklarationen. Innan du loggar in i tjänsten lönar det sig att kolla om din vara finns i varulistan på Tullens webbplats. På så sätt påskyndas förtullningen. Observera att om försändelsen kommer från Jersey, dvs. kanalöarna, behöver du ingen varukod överhuvudtaget.

För att utreda vilken varukod du ska använda får du hjälp av Tullens stöd för webbdeklarering (tfn 0295 5206, må-fr 8-18) och tullrådgivningen (tfn 0295 5201, må-fr 8-16). Du kan även fråga om varukoden elektroniskt.

Vilka postförsändelser behöver inte förtullas?

Om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro eller om försändelsen innehåller en gåva värd högst 45 euro och den skickats av en privatperson, behöver man inte (dock med vissa undantag) upprätta någon tulldeklaration eller betala några skatter. Mottagaren ska dock skicka en orderbekräftelse och redogörelse över gåvan och dess värde samt ankomstnummer och kontaktinformation per e-post till [email protected] för frisläppning av paketet. Mera information finns på vår webbplats och du kan också ringa till Tullens stöd för webbdeklarering, tfn 0295 5206, må-fr 8-18.

Ta även i beaktande att om du har beställt en vara av en privatperson så är det inte fråga om en gåva utan om handel.

Vad ska jag göra om jag fått en gåva och inte vet vad försändelsen innehåller?

Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering. Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs normalt, precis som för vilket annat internetinköp som helst.

Mera information:

Att handla på nätet

Har du frågor som gäller dina postförsändelser?

Vanliga frågor om webbimporttjänsten

Så här förtullar du på nätet! – video (på finska)

Gåvoförsändelser från utlandet

 

 

Pressmeddelande