Kundmeddelande 1.12.2016
Det minsta tullbelopp som uppbärs

1.12.2016 16.24 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.44
Pressmeddelande

Enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 maj 2016 finns det inte längre någon minimigräns för tulluppbörd. Tull uppbärs alltid i samband med förtullning hur liten summan än är.

Minimigränsen 10 euro som nämns i 78 § i tullagen tillämpas endast i samband med indrivning.

Vid mervärdesbeskattning är minimigränsen för uppbörd fortfarande 5 euro.

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi


                                 

Kundmeddelande