Användning av godkänd mottagares lossningsresultatkod vid transitering i fråga om avvikelser från och med 25.11.2017

21.11.2017 10.52
Pressmeddelande

Efter uppdateringen av transiteringssystemet 25.11.2017 kan godkända mottagare vid transitering använda granskningsresultatkod 2 för anmälan av små skillnader. Skillnaderna, såsom övertaliga varor eller små viktskillnader, anmäls i meddelandet om lossningsresultat FITULR i fältet för meddelandets funktion. Kod 2 läggs till kodförteckning 0093.

Koden används när man har upptäckt sådana små skillnader som inte har någon inverkan på avslutandet av transiteringen eller på tullskulden. Alla varor som lämnat avgångstullkontoret har visats upp, men det är ändamålsenligt att anmäla dem till avgångstullkontoret. Sådana fall är till exempel:

  • transportmedlets identitet saknas eller är felaktig (t.ex. AUT-0 har angetts)
  • händelser under resan har inte antecknats i följedokumentet, trots att sådana förekommit
  • avvikelser som kan betraktas som små i vikt, förpackningsslag eller förpackningspåskrifter utan märkbar hantering eller byte av varor
  • övertaliga varor (samma eller olika varor) har lossats och ifrågavarande varor kommer att registreras eller har redan registrerats i ett tillfälligt lagers bokföring eller så kommer de att hänföras till ett nytt tullförfarande (t.ex. övergång till fri omsättning).

Om en och samma transitering omfattar både övertaliga varor och varor som saknas, ska man använda granskningsresultatkod 4 för registrering av de övertaliga varorna.

Mera information: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Kundmeddelande