Att skicka lossningstillstånd vid transitering per e-post till kunden fr.o.m. 15.11.2017

8.11.2017 14.00
Pressmeddelande

När den som är ansvarig för transiteringsförfarandet har begärt lossningstillstånd per e-post på adressen spake.passitus(at)tulli.fi, har Tullen skannat och skickat kunden en kopia av transiteringsföljedokumentet bifogad till lossningstillståndet. Fr.o.m. 15.11.2017 skannar Tullen inte längre följedokumentet som bilaga till lossningstillståndet. Ett tillstånd som beviljats per e-post berättigar till att påbörja lossningen.

Mera information om hur man begär lossningstillstånd

Kundmeddelande